Eerste inplantingsplan

Posted by in bouwgrond

Op basis van de schetsen van Scotframe en het bomenplan van de landmeter heeft de architect nu een inplantingsplan gemaakt.

Door de strenge regels, opgelegd door het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) in het kader van de omvorming van het gebied tot een woongebied met bosrijk karakter, is dit nog helemaal niet zo eenvoudig.

Maximaal 100m2 bebouwd oppervlak, maximaal 300m2 ontbossen, minimaal een zone van 3 meter rondom de woning vrij laten, minimaal 3 meter vanaf de perceelgrens niet ontbossen, etc., etc.

Toch is het gelukt, en heeft architect Bart van Loon vandaag een eerste inplantingsplan, met voorgestelde nieuwe aanplanting opgeleverd. Zodra we het hierover eens zijn gaat dit gebruikt worden om te overleggen met de gemeentelijke milieudienst, om te zien of zij op deze wijze akkoord zouden kunnen gaan met het inplantingsplan. Pas als dat rond is gaan we verder met een eventuele vergunningsaanvraag.

Omdat een plaatje meer zegt dan duizend woorden, hieronder de eerste schets 🙂

 

inplantingsplan

 

Zo wordt wel ineens goed zichtbaar hoeveel ruimte we op het perceel hebben. Ons huisje ziet er zo heel bescheiden uit 🙂